Hva er en Næringsoppgave? 

Næringsoppave er en oversikt over en bedrifts siste drift år. Med andre ord; hvordan har bedriften gått. Med overskudd eller underskudd.  

Informasjonen fra næringsoppgaven danner grunnlag for formues- og inntektsskatt og eventuell folketrygdavgift.

Hvem skal levere en Næringsoppgave? 

Alle næringsdrivende skal levere en næringsoppgave. Det finnes likevel to forskjellgie skjemaer, for næringsdrivende som er bokføringspliktig og som ikke. 

 

Når skal en Næringsoppgave leveres? 

31. mai 

 

Hvor skal en Næringsoppgave leveres? 

På Altinn. Lenke: her