Hva er MVA?

Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). På samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva).

 

Hva er MVA-melding, også kalt MVA-oppgave? 

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert. 

 

Når skal MVA-melding sendes? 

1. Termin: Januar og Februar, forfall 10. April
2. Termin: Mars og April, forfall 10. Juni
3. Termin: Mai og Juni, forfall 31. August (Unntak pga. ferieavvikling)
4. Termin: Juli og August, forfall 10. Oktober
5. Termin: September og Oktober, forfall 10. Desember
6. Termin: November og Desember, forfall 10. Februar

 

Hvor skal MVA-meldingen sendes?

Via Altinn. Via denne linken: www.altinn.no