Hva er bokføring?

Bokføring er å føre eller registrere de enkelte transaksjonene som skal speile den økonomiske virkningen av aktivitetene som regnskapsobjektet er involvert i, mens regnskapet er summen av alle de forskjellige transaksjonene som har foregått i perioden.

Hvem er bokføringspliktig? 

Alle som leverer næringsoppgave og/eller mva-melding til myndighetene er bokføringspliktig. Alle som har regnskapsplikt etter regnskapsloven er også bokføringspliktig. De aller fleste som driver næringsvirksomhet må altså føre et regnskap etter bokføringsreglene. Vær oppmerksom på forskjellen mellom bokføringsplikt og regnskapsplikt. 

  • Hvem er regnskapspliktig?- Det er organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten som avgjør om den er regnskapspliktig. Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt. Noen bransjer har også regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform. Dette gjelder for eksempel regnskapsførere og revisorer.

 

Hvor skal bedrifter bokføre? 

Bedrifter velger hvor de vil bokføre transaksjoner på salg og kjøp gjort. Det er populært at bedrifter disse dager bruker digitale løsninger som fakturasystem, salgsystem osv. 

Det er visse krav til hva en transaksjon skal inneholde som et salgs bevis.