Hva er et Årsregnskap?

Et årsregnskap er en oversikt over alle bedriftens økonomisk stilling for et driftsår.  Formålet med årsregnskapet er at det skal være tilgjengelig offentlig.

 

Hva skal årsregnskap inneholde?

  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter
  • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)
  • Revisjonsberetning (hvis revisorpliktig)

 

Hvem er pliktig til å sende et årsregnksap? 

Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide et årsregnskap.