Hva er en Aksjonæroppgave?

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et aksjeselskap.

 

Hva skal en aksjonæroppgave inneholde? 

Skal inneholde selskapopplysninger og aksjonæropplysninger. 

 

Hvem skal levere en aksjonæroppgave? 

Alle aksjeslskaper og allmennaksjeselskaper er pliktige. 

 

Når skal en aksjonæroppgave levers? 

På altinn.no

Lenke: her