Hva er en A-melding? 

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

 

Hvem skal levere en A-melding? 

Alle som har ansatte, som utbetaler lønn, pensjon og and ytelser, skal sende a-melding hver måned.

 

Når skal A-melding leveres?

Fristen for denne er den 5 neste måned. For eksempel for januar måneden sendes den 5 februar. 

 

Hvor skal A-melding leveres? 

På Altinn. Det kan sendes via altinn.no, eller også direkte fra eget system.  Lenke: Her